Liczba odwiedzin strony: 17139 Osób na stronie: 1
 

 Pośrednictwo finansowe , odszkodowanie 
Milka Adam

 
 
Pośrednictwo finansowe , odszkodowanie
Milka Adam
 
Wierzbowa 14 lok. 39
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2002 Nr 113 poz. 989 - Zasady i tryb postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.) Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: § 1.  Postępowanie konkursowe przy wyłanianiu kandydata na...